KLASSE B

Føreropplæringen består av 4 trinn. Det er viktig at målene for ett trinn er nådd før opplæringen på neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Sikerhetskurs på øvingsbane

6400,- inkl leie av bane

Obligatorisk sikkerhetskurs

Kurset gjennomføres før eller etter trinnvurdering 3.
Kurset er på 4 timer og gjennomføres i sin helhet på banen.

Bilkjøringens risiko

2 timer i klasserom

Kjøring i landevegsmiljø

5 timer praktisk øving i landevegskjøring

Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Refleksjon og oppsummering

2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.

Leie av bil til førerprøve

inkl. oppvarmingstime: 3250,-