Trafikalt grunnkurs

Kurset består av totalt 17 undervisningstimer. Av disse er 4 timer undervisning om førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke.

3 timer undervisning om å være trafikant i mørket.

4 timer undervisning om førstehjelp. Dette er inkludert i trafikalt grunnkurs.