KLASSE BE

Føreropplæringen består av 4 trinn. Det er viktig at målene for ett trinn er nådd før opplæringen på neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Sikkerhetskurs på veg

3 timer 3000,-

Obligatorisk sikkerhetskurs

Kurset gjennomføres før eller etter trinnvurdering 3.

Leie av bil og tilhenger til førerprøve

Inkl oppvarmingstime  3200,-