KLASSE BE

Føreropplæringen består av 4 trinn. Det er viktig at målene for ett trinn er nådd før opplæringen på neste trinn påbegynnes. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg i.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Obligatorisk trinnveiledning

I denne timen skal eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner ta stilling til i hvilken grad målet for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Obligatorisk sikkerhetskurs

Kurset gjennomføres før eller etter trinnvurdering 3.

Leie av bil og tilhenger til førerprøve

Inkl oppvarmingstime  3950,-